Medicina de l’esport

Objectius

  • Control mèdic i seguiment de persones de totes les edats que practiquin activitat física o esport, independentment del nivell esportiu (aficionat, federat o d’alta competició), per descartar i prevenir problemes greus de salut relacionats amb l’esport: patologia cardiovascular, sobre-entrenament, lesions esportives, etc.
  • Es valora l’entrenament global i específic de l’esportista, es dóna assessorament i planificació per poder obtenir una millor forma física i disposar d’una bona capacitat aeròbica i anaeròbica. Complements nutricionals i suport psicològic.
  • Seguiment de les persones que amb problemes de salut vulguin efectuar activitat física i/o esport, per a un control millor i evolució de la seva malaltia.

Exploració per aparells

  • Cardiopulmonar: espirometria: determinació de la funcionalitat pulmonar i un electrocardiograma (estudi elèctric del cor i auscultació cardiorespiratòria).
  • Aparell locomotor: estudi de mobilitat d’extremitats, tronc i columna, descartem patologies i lesions. Dinamometria.
  • Antropometria: control de talla i pes, índex de massa corporal. Estudi del % de teixit muscular, teixit gras i ossi.
  • Prova d’esforç: prova funcional submàxima realitzada amb cicloergòmetre i monitoritzada, que ens permet evaluar la VO2 màx. (Consum Màxim d’Oxigen) de l’esportista.

Informe mèdic esportiu

Valoració global de tota l’exploració i la prova d’esforç efectuada, amb l’explicació dels paràmetres i l’aplicació en la pràctica diària de l’esport.