Psicologia

La psicologia clínica és el camp que tracta l’estudi, diagnòstic i tractament de problemes o trastorns psicològics o d’una conducta anormal.

La fita que vincula als psicòlegs clínics és l’aplicació dels seus coneixements i habilitats, en els trastorns de la salut mental en les persones que ho precisin.

Resnick (1991) va proposar aquesta definició: “el camp de la psicologia contempla la investigació, l’ensenyament i els serveis relacionats amb les aplicacions dels principis, mètodes i procediments per a la comprensió, predicció i millora de la desadaptació, discapacitat i incomoditat intel·lectual, tant emocional, biològica, psicològica, social i conductual, aplicats a la població en general.